Radboud Innovation Science

Radboud Innovation Science (RIS) heeft als doel om de impact van het onderzoek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica te vergroten. RIS ondersteunt onderzoekers in consortiumprojecten, strategische samenwerkingen, en het optimaliseren van resultaten door patent- en licentieadvies, in nauwe samenwerking met Radboud Innovation.

Highlights

Hieronder staan de highlights van Radboud Innovation Science. Bekijk meer Nieuws, Projecten en Medewerkers.

Netwerkbijeenkomst Alliander en Radboud Universiteit

Resultaten strategische samenwerking Alliander & Radboud Universiteit

Inmiddels zijn we alweer 1,5 jaar verder in de strategische samenwerking tussen Alliander en de Radboud Universiteit. Voor het eerst presenteren alle thematrekkers de behaalde resultaten binnen hun samenwerkingsthema aan intern geïnteresseerden.

MKB Datalab Kick-off

MKB Datalab-Oost officieel van start

Op maandag 15 mei vond de officiële kick-off plaats van het MKB Datalab-Oost. Binnen dit nieuwe AI & Datalab gaan studenten aan de slag met AI- en datavraagstukken van MKB-ondernemers uit de regio Oost-Nederland.

Duin met sterke soortenrijke grasbekleding

Future Dikes

In het innovatieproject Future Dikes ontwikkelt een consortium van partijen een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Subsidies en deadlines

De afdeling Radboud Innovation Science houdt maandelijks alle subsidiemogelijkheden bij voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het overzicht is hieronder te vinden. Vragen over subsidies? Neem dan contact op met de medewerker passend bij het instituut waar je werkt.

Overzicht subsidies

Contactpersonen

Projecten

BlackGEM telescope array

BlackGEM telescope array

Bij botsende neutronensterren en zwarte gaten, komen er zwaartekrachtsgolven vrij en ontstaat er een extreem hete lichtgevende ring van gas. BlackGEM, een serie telescopen, helpt onderzoekers nauwkeuriger bepalen waar een botsing zich voordeed.

Zoomed in picture of an eye

CorneaRegID

De huidige behandelingen voor beschadiging van het hoornvlies zijn afhankelijk van stamcellen in het eigen gezonde oog van de patiënt. Dit project zal een nieuwe regeneratieve technologie ontwikkelen om het gezichtsvermogen te herstellen.

Een meting van medicijnresten in het Nijmeegse riool in 2019.

Prioritisation and Risk Evaluation of Medicines in the EnviRonment (PREMIER)

Medicijnresten kunnen tot milieuschade leiden. Een groot deel van alle medicijnen komt via onze ontlasting in het riool terecht. Een Europees onderzoeksconsortium ontwikkelt daarom een systeem om de milieurisico’s van medicijnen in kaart te brengen.

Ontdek meer projecten

Wat kan Radboud Innovation Science voor je betekenen?

RIS ondersteunt onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van consortiumprojecten en strategische samenwerkingsverbanden met zowel publieke als private partners. Ook denkt RIS mee over een optimale benutting van de resultaten en geeft het advies over patentaanvragen, licenties en het opzetten van spin-offs. RIS werkt hierin nauw samen met de centrale afdeling Radboud Innovation.

Contactinformatie

Locatie

Transitorium

Toernooiveld 5
6525ED Nijmegen
024-3652229
Postadres
Postbus 9010
6500GL NIJMEGEN