FdR Onderwijsdirecteur

De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel management van de opleidingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zoals het toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs.

Contactinformatie

Locatie

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10
6525HR Nijmegen
024-3612301
Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN