Behavioural Science Institute

Het Behavioural Science Institute is een onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en doet onderzoek naar menselijk gedrag. Het instituut bestudeert de manieren waarop menselijk gedrag wordt beïnvloed door individuele factoren, sociaal-contextuele factoren en het samenspel tussen dergelijke individuele en situationele factoren.

Ga naar de BSI website