Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

De afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies richt zich in onderzoek en onderwijs op de wisselwerking tussen culturele diversiteit en ongelijkheid. Deze is complex en de analyse ervan wordt bemoeilijkt doordat de culturele identiteit van mensen in het maatschappelijke debat niet altijd helder wordt onderscheiden van de positie die ze bekleden op de sociaaleconomische ladder. Om die reden richt de afdeling zich zowel op de studie van culturele diversiteit en ongelijkheid in discussies en discoursen als in sociale praktijken.

Onderzoek

Wij bestuderen de interactie tussen diversiteit en ongelijkheid vanuit disciplinaire perspectieven, door antropologie en ontwikkelingsstudies samen te laten werken. Het onderzoeksprogramma is ingebed in het onderzoeksinstituut Radboud Social Cultural Research (RSCR). Via dit instituut verdiepen we ons in de complexe dynamiek van diversiteit en ongelijkheid, waarbij we hun veelzijdige aspecten en implicaties onderzoeken. Binnen dit kader concentreren onze onderzoekers zich op twee specifieke subonderwerpen: 

Inequality and Relatedness in Multicultural Societies

In dit subthema concentreren we ons op de impact van migratie en mobiliteit op samenlevingen, met name met betrekking tot sociaaleconomische ongelijkheid in multiculturele natie-staten.

Diversity, Markets, and Natural Resources

In dit subthema onderzoeken we hoe diversiteit van invloed is op de vorming van verschillende markten, de regels die de participatie van mensen in die markten beheersen, en de ongelijke verdeling van macht onder marktdeelnemers.

Onze afdeling

Groepsfoto van de medewerkers van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

Onderzoeksprojecten

Ontdek onze meest recente projecten 

ANTHROBROKERS

Dit etnografische onderzoeksproject analyseert de rol van ‘brokerage’ – het sociale mechanisme van bemiddeling tussen verschillende groepen of niveaus in de maatschappij – in stedelijk bestuurlijke arrangementen, burgerlijke participatie en...

Woman tends to washing hanging on the porch of her wooden shack on stilts in Indonesia

Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE)

Om sloppenwijken in Indonesie veerkrachtiger te helpen maken tegen de dreiging van watergerelateerde rampen ontwikkelen sociale wetenschappers aan het RISE project inclusieve oplossingen op basis van onderzoek naar sociaal-ecologische interacties

Contactinformatie

Locatie

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024-3612361
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN