Gender & Diversity

Bij de afdeling Gender & Diversity Studies analyseren we hoe gender samenhangt etniciteit, seksuele geaardheid, sociaal-economische status, religie en toegankelijkheidsbehoeften. We bestuderen de intersectie van deze verschillen en hoe ze sociaal en cultureel worden geconstrueerd. We onderzoeken hoe ze veranderen, welke resulterende ongelijkheden er zijn in diverse (delen van) samenlevingen, en hoe sommige groepen worden omarmd terwijl andere worden uitgesloten.

Gender & Diversity is één van de onderzoeksgroepen van de interdisciplinaire samenwerking Radboud Gender & Diversity Studies.

Onderzoek

Ons onderzoek is ingebed in het Radboud Social and Cultural Research institute (RadboudSCR). We gebruiken een multi-methodologische en interdisciplinaire aanpak, waarbij we theorieën en methodologieën uit bijvoorbeeld de antropologie, sociologie, psychologie, pedagogiek en seksuele studies combineren. Deze benadering is nodig omdat diversiteit en ongelijkheid worden gevormd door maatschappelijke, culturele en individuele elementen. Met ons onderzoek willen we kennis bijdragen aan het bevorderen van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. Op dit moment ligt de focus van ons onderzoek op twee maatschappelijke thema's:

Gender, diversiteit en inclusie in organisaties

We onderzoeken de effecten van machtsongelijkheid in organisaties, de factoren die daarmee samenhangen en de structuren die deze ongelijkheden veroorzaken en versterken. Daarnaast bestuderen we de interventies die gericht zijn op het verbeteren van gelijkheid en onderzoeken we waarom deze interventies nauwelijks effectief zijn en zelfs averechtse effecten hebben.

Diversiteit in zorg

In dit thema bestuderen we hoe verschillen zoals cultuur, geslacht, klasse, religie, etniciteit, migratiestatus en leeftijd de toegankelijkheid en effectiviteit van zorg beïnvloeden, met als doel het verminderen van machtsongelijkheid en ongelijkheid in gezondheid en welzijn.

Contactinformatie

Locatie

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN