Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen

Het Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen is een van de drie onderwijsinstituten binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen en verantwoordelijk voor de gang van zaken omtrent het onderwijs van de opleidingen. Het onderwijsinstituut omvat drie opleidingen: Communicatiewetenschap, Sociologie en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie.

Contactinformatie

Locatie

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024-3612355
Postadres
Postbus 9104
6500HE
NIJMEGEN