Radboud Social Cultural Research

Het Nijmeegs Instituut voor Sociale en Culturele Wetenschappen richt zich op onderzoeksvragen over ongelijkheid, cohesie en modernisering in zowel westerse als niet-westerse samenlevingen.