Sensomotorische Neurowetenschappen

De leerstoelgroep Sensomotorische Neurowetenschappen onderzoekt neurale systemen die betrokken zijn bij perceptuele verwerking, multisensorische integratie, sensomotorische controle en besluitvormingsprocessen. Het onderzoek is nauw verbonden met de cognitieve neurowetenschappen, biologische en cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie. Het onderzoek omvat neurofarmacologie, hersenstimulatie, neuroimaging, virtual reality, robotica, modeleerstudies, patientenstudies en gedragsmetingen.

Contactinformatie

Locatie

Maria Montessorigebouw

Thomas Van Aquinostraat 4
6525GD Nijmegen
024-3612027
Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN