Faculteitsbureau FdR

Het Faculteitsbureau FdR is de ambtelijke en administratieve ondersteuning van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN