FdR Bureau In- en Externe Betrekkingen

Het Bureau- In- en Externe Betrekkingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid houdt zich bezig met facultaire communicatie, talentenprogramma's, alumnizaken, contractonderwijs, fondsenwerving en facilitaire taken.