Molecular Structure and Dynamics

Onze groep combineert en integreert massaspectrometrie met IR-spectroscopie, waardoor we infrarode spectrale vingerafdrukken kunnen verkrijgen voor massa-geselecteerde ionen in de massaspectrometer. We passen infrarood-ionenspectroscopie toe bij verschillende analytische uitdagingen bij het identificeren van moleculaire structuren van weinig voorkomende verbindingen in complexe mengsels, b.v. bij de ontdekking van biomarkers. In meer fundamentele studies onderzoeken we moleculaire spectra en structuren van geïoniseerde moleculen, b.v. om de moleculaire structuur van MS/MS-producten vast te stellen of voor toepassingen in de astrochemie.

Highlights

HFML-FELIX

Overbruggingsfinanciering voor onderzoeksfaciliteit HFML-FELIX

NWO stelt een overbruggingsfinanciering van 3,3 miljoen euro ter beschikking aan HFML-FELIX in aanloop naar een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Het bedrag is bedoeld voor de kosten die de onderzoeksfaciliteit dit jaar moet maken.

HFML-FELIX

Overbruggingsfinanciering voor onderzoeksfaciliteit HFML-FELIX

NWO stelt een overbruggingsfinanciering van 3,3 miljoen euro ter beschikking aan HFML-FELIX in aanloop naar een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Max Planck Gesellschaft en HFML-FELIX laboratorium werken samen voor betere vrije-elektronenlasers en onderzoek

Het HFML-FELIX laboratorium van de Radboud Universiteit en het Fritz-Haber Instituut (FHI) van het Max Planck Gesellschaft in Berlijn gaan samenwerken in het nieuwe ‘Max Planck-Radboud University Centre for Infrared Free-Electron Laser Spectroscopy’.

Group Members

Staff

Prof. dr. Jos Oomens
dr. Giel Berden
dr. Jonathan Martens

PhD's

Kas Houthuijs, MSc
Matthias Vink, MSc
Jelle Schuurman, MSc
Laura Finazzi, MSc
Lara van Tetering,MSc
Teun van Wieringen, MSc

Molecular structures and dynamics group picture 1
Molecular structures and dynamics group picture 2

Contactinformatie

Locatie

HFML-FELIX (Magnetenlab)

Toernooiveld 7
6525ED Nijmegen
024-365 2525
Postadres
Postbus 9010
6500GL NIJMEGEN