Filosofie van cognitie en taal

De afdeling Filosofie van cognitie en taal verzorgt onderwijs op het gebied van de taal- en cognitiefilosofie in filosofieopleidingen van de Radboud Universiteit. Het onderzoek van de afdeling komt tot uiting in het werk van het Center for Cognition, Culture, and Language.

In de cognitiefilosofie draait het om vragen over de aard en status van de menselijke geest. Het gaat om vragen als ‘wat zijn gedachten?', ‘wat is bewustzijn?' en ‘hoe worden deze door de menselijke hersenen gerealiseerd?' Ook staan kwesties als vrije wil en persoonlijke identiteit centraal. In de taalfilosofie gaat het om vragen over de aard en status van taal: ‘wat is betekenis?', ‘hoe is taal gerelateerd aan de werkelijkheid?' en ‘wat bepaalt de interpretatie van uitspraken?'. De vakgebieden overlappen daar waar taal en cognitie elkaar wederzijds bepalen: sommige vragen over de menselijke geest kunnen beantwoord worden door te kijken naar de interpretatie van talige uitspraken, en sommige vragen over de interpretatie van taal vereisen inzicht in de werking van de geest.

In het Nijmeegse onderzoek naar de filosofie van cognitie en taal staat de context-afhankelijkheid van de interpretatie van taal en gedrag centraal. Een zwaartepunt in ons onderzoek is de toeschrijving van gedachten, zowel talige (propositionele attitudes) als niet-talige (intentionele attitudes). Hoewel onze benadering in hoofdzaak analytisch-filosofisch van aard is, is er ook ruime aandacht voor (neuro)fenomenologie. In ons onderzoek wordt expliciet aansluiting gezocht bij ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen en de linguïstiek.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN