Metafysica en filosofische antropologie

De afdeling Metafysica en filosofische antropologie verzorgt onderwijs binnen het filosofieonderwijs van de Radboud Universiteit en haar onderzoek is ondergebracht in het Center for Contemporary European Philosophy.

In de filosofische antropologie staat de vraag wat het betekent mens te zijn en in wat wij ons (eventueel) onderscheiden van de dieren, centraal. In het Nijmeegse onderzoek speelt de psychoanalyse een bepalende rol. Van uit deze optiek worden bijvoorbeeld vragen over de verhouding tussen ‘normaliteit' en pathologie, het belang van de seksualiteit (en wat dat dan betekent) behandeld. In de metafysica gaat het om de vraag naar (de zin van) het zijn. In het Nijmeegse metafysisch onderzoek staat de hermeneutische traditie centraal. Belangrijke figuren hierbij zijn o.a. Heidegger, Gadamer en Derrida. Daarnaast wordt godsdienstfilosofisch onderzoek verricht naar de relatie tussen geloof en rede.

Beide domeinen overlappen gedeeltelijk, ten eerste omdat de mens een centrale rol speelt in het begrijpen van het zijn en, ten tweede, omdat de psychoanalyse ook vaak als een hermeneutische (d.w.z. interpretatieve) praktijk wordt beschouwd. Het profiel van onze afdeling is pluralistisch. Wij zoeken expliciet een academische dialoog en samenwerking tussen de verschillende filosofische benaderingen die sinds de 19e eeuw op het Europese continent zijn ontstaan.

Voorzitter van de afdeling Metafysica en filosofische antropologie is prof. dr. Annabelle Dufourcq

Contactinformatie

Locatie
024-3612168
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN