Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

De afdeling wijsgerige ethiek en politieke filosofie bevat de twee groepen 'Ethiek en cultuurfilosofie' en de 'Sociale en politieke filosofie”. Onderzoek en onderwijs gebeuren in nauwe samenwerking. Het onderzoek van de afdeling is ondergebracht in het Radboud Center for Philosophy and Society

Vergeleken met andere disciplines in het vakgebied zijn wijsgerige ethiek en politieke filosofie van oudsher het sterkst gericht op de problemen en uitdagingen van de maatschappelijke en politieke omgeving, waarin de filosofie wordt uitgeoefend. De gezaghebbende teksten – van Aristoteles tot Rawls en Habermas – worden in Nijmegen met actuele ethische en politieke vraagstukken verbonden.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN