Inkoop

De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor de inkoop van producten, werken en diensten. Dit gebeurt altijd in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Het duurzame inkoopbeleid, Inkopen met Impact, levert een actieve bijdrage aan onze ambitie om te werken aan een circulaire en klimaatneutrale Universiteit met oog voor leefomgeving en welzijn van de mens.

 

Inkopen met impact

De Radboud Universiteit koopt jaarlijks voor ongeveer 120 miljoen euro aan (bouw)werken, diensten en producten in. Zo maken we onderzoek en onderwijs mogelijk voor de gehele universiteit en ondersteunen we de bedrijfsvoering. Met Inkopen met Impact (2021), het nieuw duurzaam inkoopbeleid, draagt de Radboud Universiteit actief bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen, en werken we aan een circulaire en klimaatneutrale universiteit met oog voor de leefomgeving en welzijn van de mens.

Inkoopbeleid

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN