Documentaire Bestuurlijke Informatie Voorziening FNWI

De Documentaire Bestuurlijke Informatie Voorziening FNWI beheert de (bestuurs)archieven van het faculteitsbestuur en de medezeggenschapsorganen van de faculteit.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9010
6500GL NIJMEGEN