Soft Condensed Matter & Nanomaterials

De onderzoekers binnen de groep Soft Condensed Matter & Nanomaterials bestuderen de eigenschappen van zachte materie en nanomaterialen met behulp van hoge magneetvelden. 

Bekijk onze publicaties

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9010
6500GL NIJMEGEN