IT Services

Afdeling

De afdeling IT Services is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van IT-diensten. Onder IT-diensten wordt onder meer verstaan de ICT-infrastructuur (netwerk, hardware, datacenter), de integratie, de ontwikkeling en het beheer van applicaties en het beheer van gecontracteerde clouddiensten. De afdeling ontwikkelt IT-diensten als deze niet al beschikbaar zijn (hergebruik) of ingekocht kunnen worden.

De afdeling is onderverdeeld in vijf teams: Applications Research & Education, Applications Operations, Platforms, Connectivity, Continuity & Security.