Management Support

Afdeling

In de stafafdeling Management Support zijn ondersteunende functies bijeengebracht voor de divisie Information & Library Services. De volgende taakgebieden vallen onder deze afdeling:

  • Secretariaat
  • Communicatie
  • Personeel en Organisatie
  • Financiën
  • Contract- en leveranciersmanagement
  • Ondersteuning proces- en servicemanagement

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN