Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen - NIM

Het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen bestudeert het wereldchristendom en interreligieuze betrekkingen. Het instituut richt zich op de interculturele, religieuze communicatie tussen westerse en niet-westerse christenen, christenen en niet-christenen.

Missie

NIM stimuleert en faciliteert missiologisch onderzoek en de verspreiding ervan in Nederland, en ondersteunt de leerstoel Missiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op dit moment nemen belangrijke oversten van zo'n 25 religieuze instituten deel.

Bestuur

  • Prof. dr. Eduard Kimman SJ, voorzitter
  • Drs. Eugène van Deutekom, penningmeester
  • Zr. Theresia Henriquez P.R. 

Het bestuur verzorgt de financiële ondersteuning van het NIM. Leden van het NIM-bestuur ontvangen geen bezoldiging.

Donaties

Stichting NIM is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Stichting NIM ontvangt voornamelijk bijdragen van religieuze instituten en genootschappen van apostolisch leven. Het geld wordt beheerd via bankrekeningen, waartoe het bestuur toegang heeft.

Jaarverslag

Fiscaal identificatienummer

Het fiscaal identificatienummer van NIM is 801880099

Bank

IBAN: NL28ABNA0229853293
ABN-AMRO Bank, Nijmegen, Nederland
BIC: ABNANL2A
Rekeningnaam: NIM, Nijmegen

BEMIN

Het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN) is een werkgroep ingesteld door de hogere oversten van een aantal religieuze instituten in Nederland. Ze kent vertegenwoordigers van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en Week Nederlandse Missionarissen, en ondersteunt het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM). 

E-mail: BEMIN [at] nim.ru.nl (BEMIN[at]nim[dot]ru[dot]nl)

Contactinformatie

Locatie

Erasmusgebouw

Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen
024-3612727
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN