Radboud Docenten Academie

De Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire docentenopleidingen voor studenten die docent willen worden in het voorgezet onderwijs, in samenwerking met de faculteiten van de Radboud Universiteit en het omringende scholenveld. Daarnaast verzorgt de docentenacademie nascholing voor docenten en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs.

Om het onderwijs aan de eigen universitaire lerarenopleidingen te versterken en wetenschappelijk te onderbouwen kent de Radboud Docenten Academie een eigen onderzoeksprogramma, getiteld: Innovatief leren en onderwijzen. Waarom innovatief? Omdat het vanzelf spreekt dat leraren in opleiding en beginnende leraren zich nieuwe manieren van leren en onderwijzen eigen maken, en ook omdat onderzoek vaak gericht is op het ontwikkelen van nieuwe leerprocessen en leeruitkomsten, en het verband daartussen.

De onderzoekers van de Radboud Docenten Academie opereren niet alleen in hun onderzoek. Zij zijn vaak afhankelijk van partners in het hoger en het voortgezet onderwijs. Op die context is het onderzoek gericht. Scholen en docenten doen zelf vaak ook onderzoek, en daar proberen we nadrukkelijk bij aan te sluiten. Daarnaast is met name het vakdidactische onderzoek sterk gerelateerd aan nieuwe inzichten uit de wetenschapsgebieden, verworven door de onderzoekers van de universitaire faculteiten. Ook daarmee zoeken wij steeds de verbinding en de samenwerking. Naast het principe van het samen opleiden huldigt de Radboud Docenten Academie dus ook het principe van het samen onderzoeken.

Contactinformatie

Locatie

Erasmusgebouw

Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen
024-3615572
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN