Healthy Brain

De uitdagingen van vandaag zijn complexer en dynamischer dan ooit en vereisen expliciet samenwerking tussen verschillende disciplines om duurzame, innovatieve en effectieve oplossingen te bereiken. Healthy Brain brengt professionals van de campus Nijmegen samen waar we ons richten op complexe vraagstukken met als doel onze gezondheid en mentale welzijn te bevorderen.

Op de campus vind je veel initiatieven, activiteiten en belanghebbenden die zich bezighouden met relevant werk gerelateerd aan de hersenen, cognitie, gedrag en de verbetering van gezondheid en mentaal welzijn. Echter, antwoorden worden zelden verwacht van één of enkele vakgebieden alleen. De maatschappelijke vragen van vandaag vereisen een sterke verbinding binnen dit landschap. Healthy Brain pijler is een campus breed initiatief waarbinnen professionals van de Radboud Universiteit, Radboudumc en HAN samenwerken en streven naar maatschappelijke impact. We verbinden bestaande initiatieven en activiteiten uit verschillende velden en vergroten zo door een inter- en transdisciplinaire benadering de kansen voor de campus om verschil te maken in de wereld. Het doel is om de kracht van de campus als geheel te benutten om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen en kwesties.

Over ons

De wereld waarin we leven verandert in een snel tempo. Globalisering, digitalisering, klimaatverandering, pandemieën en geopolitieke spanningen leiden tot nieuwe uitdagingen en onzekerheden. Steeds complexere vraagstukken moeten benaderd worden door samen te werken over disciplines en sectoren heen. Een inter- en transdisciplinaire aanpak is vereist om ons begrip van deze zogenaamde 'wicked problems' te vergroten en de kans op innovatieve oplossingen te stimuleren.

We willen een wereld bevorderen die gezonder, veerkrachtiger, eerlijker, veiliger, duurzamer, minder gepolariseerd en meer verbonden is. Daarom hebben we meer interactie en samenwerking nodig tussen hersenwetenschap en verschillende disciplines op de campus, waaronder medische en levenswetenschappen, AI, recht, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, milieuwetenschappen, politieke en managementwetenschappen.

Bijvoorbeeld, door de hersen- en gedragswetenschappen te verbinden met de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, kunnen we beginnen te vragen hoe we veerkracht tegen de vele factoren in onze snel veranderende wereld kunnen vergroten. 

Door de hersen- en gedragswetenschappen te verbinden met politieke en managementwetenschappen, kunnen we beginnen te vragen hoe we polarisatie kunnen verminderen, zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de samenleving. Door de hersen- en gedragswetenschappen te verbinden met openbaar bestuur en recht, kunnen we beginnen te vragen hoe digitale technologie gereguleerd moet worden om ons mentaal kapitaal en welzijn te handhaven en te beschermen.

Het uiteindelijke doel is om de impact van ons werk op de wereld om ons heen te bevorderen, dus om te beginnen met het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee we vandaag en morgen geconfronteerd worden. Hiertoe moeten we interactie, betrokkenheid en samenwerking tussen verschillende velden verbeteren. The Healthy Brain biedt een platform om onze unieke krachten te tonen en onze gezamenlijke ontdekkingen en expertise te verspreiden naar geïnteresseerde nationale en internationale externe belanghebbenden, waaronder burgers, industrie, beleidsmakers en politici.

Ambassadors

Ontdek enkele ambassadeurs van Healthy Brain, betrokken bij de verschillende programma's en initiatieven.

Tamar Sharon

Tamar Sharon

Technologiefilosoof, bestudeert de ethische impact van digitale technologie in de gezondheidszorg.

Lees meer
Indira Tendolkar

Indira Tendolkar

Hoogleraar psychiatrie bij het Radboudumc en het Donders Instituut

Lees meer
Peter Hagoort

Peter Hagoort

Directeur van het Max Planck Instituut, oprichter van het Donders Instituut.

Lees meer
Bas Bloem

Bas Bloem

Directeur van het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen.

Lees meer
Alan Sanfey

Alan Sanfey

Directeur van het Radboud Centre for Decision Science.

Lees meer
Lilian Beijer

Lilian Beijer

Lector Digitale Transformatie in Revalidatiezorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees meer
Lennart Verhagen

Lennart Verhagen

Onderzoeksdirecteur van het FUS Initiative.

Lees meer

Contactinformatie

Postadres
Houtlaan 4
6525XZ NIJMEGEN