Radboud Pre-University College

 

Daag jezelf uit en maak kennis met wetenschap & onderzoek

Het Radboud Pre-University College (PUC), bestaande uit het PUC of Science en het PUC of Society, slaat een brug tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit door het organiseren van inhoudelijke activiteiten voor bovenbouw vwo-leerlingen en docenten.

Scholieren volgen een college.

Profielwerkstuk

Bekijk de tips voor het schrijven van je PWS, onderwerpen of stel je vraag

Meer over het profielwerkstuk
Scholieren achter een laptop.

Voor leerlingen

Masterclasses, programma's voor een extra uitdaging en wedstrijden

Meer over leerlingenprogramma's
Lecturer writing on a whiteboard

Voor docenten

Lesmaterialen, gastcolleges en nascholing

Meer voor docenten

Agenda voor docenten

Docentendag: Nederlands met glans

De opleiding Nederlandse Taal en Cultuur organiseert samen met het Radboud Pre-University College of Society en de Radboud Docenten Academie een studiedag voor docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Docentendag ACW: Voorbij de waarheid, Feit en fictie in beeld en verhaal

Een studiedag rondom het thema 'feit en fictie' voor docenten CKV, kunstvakken, Nederlands, Maatschappijleer en Burgerschap in het vo en hun meest geïnteresseerde leerlingen. Studenten zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Oneindigheid

Men hoort wel eens dat in de wiskunde "de ene oneindigheid groter kan zijn dan de andere", maar wat betekent dat precies? In deze masterclass voor vwo-leerlingen en -docenten gaan we daar een antwoord op te geven.

Agenda voor leerlingen

Logica

Raadsels en puzzels: Ze lijken misschien speels, maar zo anders dan de "echte" wiskunde zijn ze niet! Dit zullen we behandelen tijdens de masterclass Logica.

Masterclass Psychologie: Brein in de groei

In deze masterclass nemen PhD’s van het Baby and Child Research Center je mee in de wereld van de ontwikkelingspsychologie. Wat weten we over de ontwikkeling van de hersenen van baby’s en jonge kinderen?

Oneindigheid

Men hoort wel eens dat in de wiskunde "de ene oneindigheid groter kan zijn dan de andere", maar wat betekent dat precies? In deze masterclass voor vwo-leerlingen en -docenten gaan we daar een antwoord op te geven.

Evenementen

Geen inhoud beschikbaar

Lunch tijdens start je studie met skills

Start je studie met skills

'Start je studie met skills' is een uniek driedaags programma dat de overgang van de middelbare school naar de universiteit makkelijker maakt. Leerlingen leren meer over academisch schrijven, leerstrategieën, samenwerken en analytisch en kritisch denken.

Meer informatie

De overgang van VO naar WO.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de activiteiten van het Radboud Pre-University College? Mis niets en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden scholieren Aanmelden docenten

Aansluiting po-vo-wo

De afgelopen drie jaar zijn vanuit het programma Regionale Aansluiting in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs diverse projecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.

Centraal in deze projecten:

 • Uitwisseling kennis tussen vwo- en wo-docenten.
 • Uitdagend activiteiten aanbod voor scholieren.
 • Aandacht voor academische vaardigheden.
 • Kennisdeling.

Er zijn in totaal vijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten opgezet:

 • Vo- en wo-docenten leren van elkaar

  Twee onderzoeksgroepen (Wiskunde A en Nederlands) onderzochten hoe de aansluiting vwo en wo er in het algemeen uitziet en specifiek waar de knelpunten zitten. Onderzocht werd welke knelpunten vakoverstijgend aangepakt kunnen worden.

 • Effectief en efficiënt aanbod verrijking vwo-leerlingen

  De Radboud Universiteit biedt verschillende activiteiten voor vwo-scholieren aan via het PUC, maar er zijn meer partijen binnen RU die activiteiten voor scholieren en docenten organiseren. Hier staat beschreven hoe dit aangeboden moet worden.

 • Leerlijn onderzoeksvaardigheden po-vo

  In dit project hebben we een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld voor de hele lijn PO-VO, die concreet beschrijft hoe de onderzoeksvaardigheden zich ontwikkelen van kleuterklas tot examenklas (havo/vwo).

 • Autonomie ondersteuning van vwo-leerlingen

  Een uitdaging voor vwo-leerlingen is dat in het wo meer autonoom leren gevraagd wordt. Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen de autonomie van hun leerlingen ondersteunen door hun lessen hierop in te richten. Vind hier handige hulpmiddelen.

 • Betere balans profielkeuze 3 vwo

  Vanuit het hoger onderwijs wordt graag gezien dat de 3-vwo scholier zich uitgebreider zou moeten oriënteren in de koppeling tussen profielen, eigenschappen, vaardigheden, opleidingen en beroepen. Zie hier welke projecten daarbij kunnen helpen.

Contactinformatie

Location

Transitorium

Toernooiveld 5
6525ED Nijmegen