Connectivity

Het team Connectivity is verantwoordelijk voor een veilige fysieke netwerkinfrastructuur op de campus en de ondersteuning op het vlak van Internet of Things.

Contactinformatie

Locatie
024-3617999
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN