Onderwijsmarketing

Het team Onderwijsmarketing is verantwoordelijk voor campusbrede profilering van opleidingen van de Radboud Universiteit en de werving van (inter)nationale studenten. Het bestaat uit Team Bachelor, Front Office, Team Internationale werving en Team Masterwerving.

Contactinformatie

Locatie 024 3612230
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN