Onderdeelcommissies

Elke faculteit, alsmede Radboud Docenten Academie, Radboud Services en het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.