Onderdeelcommissies

Elke faculteit, alsmede Radboud Docenten Academie, Radboud Services en het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, heeft een eigen Onderdeelcommissie (OC) als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers van de faculteit of afdeling. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Meer over medezeggenschap voor medewerkers