Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers van de universiteit. De OR bestaat uit 21 gekozen leden. De OR werkt samen met de Onderdeelcommissies (OC) en heeft drie vaste commissies: Financiën, Personeel en Vastgoed, Onderzoek, Onderwijs en Studenten en Strategie, ICT en Impact. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Meer over medezeggenschap voor medewerkers

Fracties

Federatie Nederlandse Vakbonden

De FNV fractie speelt een vooraanstaande rol binnen de Ondernemingsraad. De vakbond is proactief, kritisch en constructief, weten wat er speelt binnen de universiteit en vertegenwoordigen zowel ondersteunend- als wetenschappelijk personeel. De FNV staat voor fatsoenlijke salarissen, arbeidsomstandigheden en werkplekken. Tegelijk maken ze zich hard voor een duurzame campus en voor een verbetering van interfacultaire en internationale samenwerking.

Algemeen Universitair Belang

AUB wil bouwen aan een universiteit die inspirerend onderwijs en grensverleggend onderzoek mogelijk maakt. Daarbij zijn de ervaringen van docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel heel belangrijk. Bij reorganisaties, het terugdringen van regel- en werkdruk en èchte loopbaanondersteuning is de menselijke maat de insteek. 

Algemene Onderwijsbond

De AOb is de academische vakbond met breed, internationaal en inclusief, perspectief op de universiteit. De vakbond maakt zich sterk voor het bestrijden van werkdruk door een realistische taakbelasting te realiseren, meer gebruikersgerichte ondersteuning en een organisatie met minder overhead en minder hiërarchie, die primair draait om de werkvloer van onderwijs en onderzoek. Verder zetten ze zich in voor goede (en vaste) arbeidscontracten, sociale veiligheid, een campus met meer groen en ruimte voor ontmoeting en het bevorderen van diversiteit van personeel, biodiversiteit en energiebesparing.

Promovendi Overleg Nijmegen

PON vertegenwoordigt alle promovendi van de Radboud Universiteit op zaken als goede promotiebegeleiding, duidelijke eindcriteria, goede carrièreperspectieven, een verantwoorde balans in taken en voldoende kansen voor onderwijs van en aan promovendi; alles om een promotie zo succesvol, aangenaam en leerzaam mogelijk te maken. Tevens levert PON een frisse blik in de OR, met altijd de belangen van de beginnende onderzoekers in het achterhoofd.

Aankomende vergaderingen

Geen inhoud beschikbaar

Services

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC Nijmegen