OC Donders Centre for Cognitive Neuroimaging

Het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN) heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De Onderdeelcommissie behartigt de belangen van alle DCCN medewerkers en is een belangrijke verbindende schakel tussen hen en de directeurs. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9101
6500HB NIJMEGEN