Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN