Onderdeelcommissie Faculteit der Managementwetenschappen

De Faculteit der Managementwetenschappen heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.