Onderdeelcommissie Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.