Onderdeelcommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN