Onderdeelcommissie Faculteit der Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft een Onderdeelcommissie (OC) als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Onderdeelcommissie 2023-2024 van FSW

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9104
6500HE NIJMEGEN