Onderdeelcommissie Radboud Docenten Academie

De Radboud Docenten Academie heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De OC behartigt de belangen van medewerkers. De leden hebben een zittingstermijn van twee jaar.

Contactinformatie

Locatie 024-3620213
Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN