Onderdeelcommissie Radboud Services

Radboud Services heeft een Onderdeelcommissie als medezeggenschapsorgaan. De Onderdeelcommissie behartigt de belangen van alle medewerkers van Radboud Services. De onderdeelcommissie heeft als doel om een verbindende schakel zijn tussen de directeur en medewerker, tussen medewerkers onderling en tussen diensten/onderdelen onderling. Daarnaast oefent de Onderdeelcommissie invloed uit op beleid door te controleren, signaleren en adviseren


Leden

De Onderdeelcommissie heeft maximaal 15 leden verdeeld over de verschillende divisies. De zittingsperiode is twee jaar (1 september tot 31 augustus). Om de twee jaar zijn er in het voorjaar verkiezingen.


Bevoegdheden en onderwerpen

De Onderdeelcommissie van Radboud Services is een commissie van de Ondernemingsraad en heeft binnen Radboud Services dezelfde bevoegdheden als de Ondernemingsraad binnen de Radboud Universiteit; alleen reorganisaties worden door de Ondernemingsraad behandeld. Vaste onderwerpen waar de Onderdeelcommissie aan werkt zijn:

  • Financiën
  • Arbo
  • Personeel
  • Communicatie
  • Kolomsgewijze doorlichting
  • Doorontwikkeling Radboud Services

Tijdelijk houdt de Onderdeelcommissie zich ook bezig met flexplekken, werkdruk, de personeelsenquête en de evaluatie van DORS. De speerpunten van de Onderdeelcommissie zijn reorganisaties, hybride werken en scholing.


Vergaderingen

De onderdeelcommissie vergadert in een cyclus van ongeveer 6 weken, met ongeveer 4 uur vergadertijd. Agenda's en verslagen van vergaderingen kun je opvragen via OCRadboudServices [at] ru.nl (OCRadboudServices[at]ru[dot]nl).


Contact met de Onderdeelcommissie

Om Radboud Services te vertegenwoordigen hebben we input nodig. Staat jouw onderwerp nog niet op de agenda? Neem dan contact met ons op via OCRadboudServices [at] ru.nl (OCRadboudServices[at]ru[dot]nl). Je kunt de OC-leden ook persoonlijk benaderen.

Contactinformatie

Locatie 024-3612745
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN