Redactiesecretariaat JOR

Het Redactiesecretariaat JOR is verantwoordelijk voor administratieve ondersteuning van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), een uitgave van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in samenwerking met Sdu Uitgevers.

Contactinformatie

Locatie

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10
6525HR Nijmegen
024-3615703
Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN