Vaksectie Sociaal Recht

Afdeling

De vaksectie Sociaal Recht houdt zich bezig met het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht, zoals rechten bij werk, loon, arbeidsomstandigheden, ontslag en arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsrecht vervult een sleutelrol bij de bepaling van de rechtspositie van werknemers. Ook het stelsel van sociale zekerheid heeft grote betekenis. Denk bijvoorbeeld aan zaken als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden van de kostwinner, kinderlast, ziektekosten en behoeftigheid.

 

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Contactinformatie

Locatie

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10
6525HR Nijmegen
024-3615488
Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN