Van der Heijden Instituut

Het Van der Heijden Instituut houdt zich bezig met de wijze waarop ondernemingen als privaatrechtelijke organisaties ontstaan, functioneren en samenwerken. Enkele thema’s staat centraal, zoals corporate governance, corporate litigation en transparantie, financiële verantwoording en verslaglegging.

Alle medewerkers

Organisatie

De leiding van het Van der Heijden Instituut bestaat uit de wetenschappelijke leiding en de adviesraad.

Wetenschappelijke leiding

De wetenschappelijke leiding van het Van der Heijden Instituut en de redactie van de Serie zijn in handen van:

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit:

 • Huub Willems - hoogleraar RU Groningen en oud-voorzitter van de Ondernemingskamer;
 • Kitty Lieverse - hoogleraar Financieel Toezichtrecht en partner bij Loyens & Loeff Amsterdam;
 • Marnix van Ginneken - hoogleraar International Corporate Governance Erasmus Rotterdam, lid raad van bestuur (CLO) Philips NV;
 • Hans De Wulf - hoogleraar Vennootschapsrecht Universiteit Gent (België)
 • Tjalling Tiemstra - lid raad van commissarissen ABN AMRO NV, raad bij de Ondernemingskamer.
 • Pauline van der Meer Mohr - (onder meer) oud-voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code, commissaris NN Group, Koninklijke Ahold Delhaize en voorzitter rvc ASM International.
 • Gijs Makkink - Raadsheer Hoge Raad.

Profiel

Het Van der Heijden Instituut werd in 1966 door prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer opgericht als studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Het heeft ten doel om, in de lijn van een indertijd te Nijmegen door prof. mr. E.J.J. van der Heijden gevestigde traditie, op alle mogelijke wijzen bij te dragen tot de ontwikkeling en verdieping van deze onderdelen van het privaatrecht.

Speerpunten van het onderzoek binnen het Van der Heijden Instituut zijn:

 • Corporate governance
 • Corporate litigation
 • Financial reporting, transparantie en auditing
 • Concernrecht
 • Doorwerking en infiltratie van het financiële recht in het ondernemingsrecht

Het Van der Heijden Instituut is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. 

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut

In de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking in de praktijk van regelgeving op het terrein van rechtspersonen- en vennootschapsrecht, het fiscale recht inzake ondernemingen en het effectenrecht. Tevens verschijnen in deze serie publicaties van de Vereniging voor Effectenrecht en geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. De serie wordt uitgegeven door Kluwer.

De uitgaven zijn online beschikbaar

Alle publicaties

Contactinformatie

Locatie

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10
6525HR Nijmegen
024-3615565