Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

In de Rechtssociologie komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde die verbonden worden door een gemeenschappelijk thema: het feitelijk functioneren van het recht. Deze interesse in het feitelijk functioneren van het recht (oftewel ‘law in action’) onderscheidt de rechtssociologie van de overige rechtswetenschappelijke disciplines, wier vraagstelling vooral gericht is op de normatieve gelding van het recht (oftewel ‘law in the books’). Anders gezegd: de Rechtssociologie houdt zich bezig met vragen over het recht en niet met rechtsvragen.

 

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Migratierecht wordt gekenmerkt door interdisciplinaire samenwerking, internationale oriëntatie en nadruk op de relatie tussen internationale ontwikkelingen en nationale rechtspraktijk op het gebied van migratie. De vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht participeert in het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht (STeR) en het Centrum voor Migratierecht (CMR).

 

Contactinformatie

Locatie

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10
6525HR Nijmegen
024-3612087
Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN