Vaksectie Staatsrecht

Afdeling

De vaksectie Staatsrecht richt zich op nationaal en internationaal staatsrecht.

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt in het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en bestrijkt de hoofdgebieden van nationaal en buitenlands staatsrecht. Het onderzoek is generalistisch van aard en richt zich vooral op het positieve recht; het beoogt primair een analyse te geven van bestaand en komend staatsrecht. Ook kent het onderzoek een sterk rechtsvergelijkende component. Een bijzondere onderzoeksfocus betreft het institutionele staatsrecht: het regeringsstelsel, het parlementair stelsel, de rechterlijke macht en decentralisatie.

Contactinformatie

Locatie

Grotiusgebouw

Montessorilaan 10
6525HR Nijmegen
024-3612092
Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN