Radboud Centre for Sustainability Challenges

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges (RCSC) is de hub voor al het onderzoek en onderwijs dat gerelateerd is aan duurzaamheid en de Sustainable Development Goals van de VN. RCSC werkt aan interdisciplinaire activiteiten op dit gebied.

Organisatie 

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges wordt geleid door Ingrid Visseren-Hamakers  en Ad Ragas. Een kerngroep van Radboud-onderzoekers en –docenten van alle faculteiten en een externe adviesraad vormen respectievelijk de interne en externe spil van het RCSC. Het RCSC werkt verder nauw samen met het Radboud Green Office, de programmadirecteur Duurzaamheid en het Netwerk Duurzame Ontwikkeling van de Radboud Universiteit.

Onderzoek

We verbeteren de samenhang van inter- en transdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid en duurzame ontwikkeling binnen de Radboud Universiteit, door onderzoekers bij elkaar te brengen, in seminars, gezamenlijke projecten en onderzoeksvoorstellen. Daarnaast vergroten we de impact van ons onderzoek op de transformaties en verbindingen die nodig zijn om de Sustainable Development Goals (SDGs) te halen, in 2030 maar ook op de langere termijn. Dit kunnen we doen doordat we inzicht vergaren in wat leeft bij maatschappelijke partners.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs stellen we ons tot doel dat alle afgestudeerden van de Radboud Universiteit weten wat duurzaamheid betekent in relatie tot hun vakgebied. Studenten die meer willen moeten toegang hebben tot een breed en multidisciplinair scala aan cursussen, ook bij andere faculteiten. Daarnaast assisteren we bij het opzetten van opleidingen die in hun geheel over duurzame ontwikkeling gaan.

Contactinformatie

Locatie
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN