Verenigingsraad Personeelsvereniging

De Verenigingsraad van de personeelsvereniging beslist over de hoofdlijnen van het beleid, benoemt het bestuur en controleert de uitvoering van het beleid.

Contactinformatie

Locatie 024-3617186
Postadres
Postbus 9101
6500HB NIJMEGEN