Advies & Actualiteit


Onderzoek in opdracht


Welkom bij Advies & Actualiteit (A&A), je partner in kwalitatief onderzoek en praktisch advies. Wij bieden scherp inzicht en passend advies, ongeacht de complexiteit van je vraagstuk. Met een focus op actuele casussen rond beleid, besluitvorming en organisatiecultuur, brengen wij snel de essentie van jouw uitdagingen in kaart. Onze unieke aanpak onderscheidt zich van onderzoek door politicologen, juristen en bestuurskundigen. We geloven dat om vooruit te gaan, je bereid moet zijn om terug te kijken. Door te putten uit historische perspectieven en diverse stakeholders te betrekken via diepte-interviews en enquêtes, bieden wij een holistisch begrip van je organisatie.

Bij A&A richten we ons niet alleen op het verleden, maar creëren we ook helderheid voor de toekomst. We frissen het geheugen van uw organisatie op, brengen de huidige situatie in kaart en analyseren de besluiten die tot nu toe zijn genomen. Dit stelt onze onderzoekers in staat om het sterkste advies te formuleren.

Hotel ’t Spijker in Beek dat door oorlogshandelingen zwaar is beschadigd 1944-1945.

Project

Onteigening van Joods vastgoed in WOII en rechtsherstel

Het team van Advies & Actualiteit doet in opdracht van een groot aantal gemeenten in Gelderland, Overijssel en Noord-Holland onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog en daaropvolgend rechtsherstel. 

Lees meer over het project

Logo Advies & Actualiteit

Team

Een overzicht van ons team vind je via de onderstaande link.

Teamleden

Werkwijze, Missie & Visie

 

Contactinformatie