Bestuursbureau

Het Bestuursbureau ondersteunt het college van bestuur en draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming. Bestuursbureau staat onder leiding van de secretaris van de universiteit.

Bestuurlijke & Juridische Zaken

Bestuurlijke & Juridische Zaken heeft tot taak bestuurlijke processen binnen de Radboud Universiteit te stroomlijnen Bij Bestuurlijke & Juridische Zaken kun je onder meer terecht met vragen over juridische zaken, medezeggenschap en vergaderdata van het college van bestuur.

Meer informatie

Interne Audit Dienst

De missie van de Interne Audit Dienst (IAD) is om de waarde van de Radboud Universiteit te verhogen en te beschermen door op risico's gebaseerde en objectieve adviezen en inzichten te bieden.

De IAD ondersteunt het college van bestuur en de auditcommissie bij de besturing, risicobeheersing en verantwoording van de Radboud Universiteit. Het doel van de IAD is het geven van een onafhankelijk en objectief oordeel over de interne beheersing, op basis van uitgevoerde audits.

Meer informatie

Vertrouwenspersonen

Studenten of medewerkers die zich niet veilig voelen in hun studie of werk, te maken hebben met een conflict of last hebben van ongewenst gedrag, of die zorgen hebben over wetenschappelijke integriteit, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Meer informatie

Ombudsfunctionarissen

Heb je een klacht over mogelijke structurele problemen in (personeels)beleid en/of de uitvoering daarvan? Dan kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris. Elke medewerker kan terecht bij de ombudsfunctionaris met een vraag, een melding of een klacht over het gedrag van welke aard dan ook van een andere medewerker of van een organisatieonderdeel.

Meer informatie

Contactinformatie

Locatie

Berchmanianum

Houtlaan 4
6525XZ Nijmegen
024-3612270
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN