Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Faculteit

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is een van de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit. Binnen de Radboud Universiteit neemt de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen een bijzondere plaats in. In deze faculteit leren studenten reflecteren over wijsgerige en levensbeschouwelijke vraagstukken. We leiden studenten op tot kritische en geëngageerde academici, die met een bewuste visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in de samenleving kunnen innemen.

Meer informatie over de faculteit