Faculteit der Letteren

Faculteit

De Faculteit der Letteren is een van de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit. De twee belangrijkste taken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Deze kerntaken zijn georganiseerd in drie departementen en twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Institute for Culture and History (RICH). De drie departementen dragen de verantwoordelijkheid voor de verschillende opleidingen van de faculteit. Maar ook onderwijs en onderzoek komen er samen. De faculteit heeft de volgende drie departementen:

De Faculteit der Letteren biedt 10 bachelor- en 12 masteropleidingen aan op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, communicatie en taal.