Faculteit der Managementwetenschappen

Faculteit

De Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) is een van de faculteiten van de Radboud Universiteit die zich kenmerkt door een nauwe samenhang tussen onderzoek en onderwijs, en als doel heeft om instellingen, bedrijven, maatschappelijke actoren en overheden in staat te stellen hun rol te spelen in de transformatie naar duurzame samenlevingen. Het onderzoek vindt plaats binnen het Institute for Management Research.

Meer informatie