Bronteksten van Jodendom en Christendom

Binnen de leerstoel Bronteksten van Jodendom en Christendom wordt onderzoek gedaan naar teksten die als bron van het jodendom en christendom worden gezien.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN