Islam, Politiek en Samenleving

De afdeling Islam, Politiek en Samenleving is onderdeel van het Center for Religion and Contemporary Society en doet onderzoek naar, en verzorgt onderwijs op het gebied van de maatschappelijke positie van moslims en hun opvattingen over politiek en maatschappij. Moslimactivisten strijden voor een grotere en meer zichtbare rol van religie in het publieke domein. Hoe verhouden deze moslimactivisten zich tot de westerse noties van moderniteit en welke alternatieve visies ontwikkelen zij hiervoor? Deze thematiek wordt uitgewerkt naar vraagstukken met betrekking tot mensenrechten, burgerschap, gender, economie, identiteit en cultuurpolitiek. Er wordt zowel aandacht besteed aan de opvattingen van Salafisten, Moslimbroeders als aan meer liberale stromingen in de islam. Het onderzoek is gericht op zowel Europa als het Midden-Oosten. De nadruk van het onderzoek ligt op de moderne tijd maar de religieuze concepten worden eveneens vanuit de bronteksten bestudeerd.

Voorzitter van de afdeling Islamstudies is prof. dr. Karin van Nieuwkerk.

Evenementen

Geen inhoud beschikbaar

Belangrijkste onderzoekslijnen

  • Welke transnationale netwerken van moslims zijn er en welke opvattingen hebben zij met betrekking tot de rol van islam in het publieke domein?
  • Welke religieuze transformaties processen (bijvoorbeeld bekering, revival of secularisering) vinden plaats onder moslimgemeenschappen?
  • Hoe werd in de begintijd van de islam de grenzen tussen moslims en niet-moslims gedefinieerd en hoe vindt dat nu plaats?
  • Hoe wordt er door middel van religieuze culturele uitingen en opvattingen over gender een alternatieve opvatting over moderniteit vormgegeven?
FTR studenten

Bachelor Islam, Politiek en Samenleving

/opleidingen/bachelors/islam-politiek-en-samenleving
studenten

Master Islam, Politiek en Samenleving

/opleidingen/masters/islam-politiek-en-samenleving

Onderwijsaanbod

De afdeling Islam, Politiek en Samenleving verzorgt onderwijs op bachelor- en masterniveau.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN