Kaski

Het Kaski is als onderzoeks- en expertisecentrum voor religie en samenleving al sinds 1946 een begrip in Nederland. De onderzoekers van het Kaski doen onderzoek en leveren beleidsadvies op het gebied van kerken, geloof en zingeving in de Nederlandse samenleving voor verschillende maatschappelijke opdrachtgevers. Het Kaski maakt deel uit van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Werk met ons samen

Hoe ontwikkelt jouw kerk, geloofsgemeenschap of religieuze organisatie zich in de huidige Nederlandse samenleving? Welke nieuwe vormen van religieuze of zingevende gemeenschappen zijn vitaal en kansrijk? Hoe draagt geestelijke verzorging bij aan het leefklimaat in uw organisatie? Hoe geven scholen hun identiteit vorm op het gebied van religie en levensbeschouwing? Het Kaski heeft de kennis en expertise in huis om dit soort vragen voor jouw organisatie te onderzoeken en daar concrete antwoorden op te geven. 

De onderzoekers van het Kaski vertalen maatschappelijke ontwikkelingen naar beleid voor kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Onderzoek en advies van het Kaski helpen jouw organisatie onder andere bij: 

 • het verhelderen van vraagstukken
 • het verkennen van nieuwe markten en het positioneren van jouw organisatie daarin
 • het peilen van meningen en opinies over relevante thema’s
 • evaluaties van beleid of project
 • ontwerp en begeleiding van beleidsverandering

info [at] kaski.ru.nl (Contact opnemen)

Uitgelicht

 • Space for Grace

  In het Space for Grace project worden katholieke geloofsgemeenschappen in Duitsland, Vlaanderen en Nederland ondersteund in (vernieuwende) projecten die de vitaliteit van deze gemeenschappen vergroten.

 • De toegevoegde waarde van geestelijke verzorging op middelbare scholen

  Dit onderzoek schept licht op de mogelijkheden voor geestelijke verzorging aan middelbare scholieren, mede op grond van zingevingsaspecten van de welzijnsproblematiek onder deze jongeren.

Onderzoekers

Portret van Jorien Copier

dr. Jorien Copier

/personen/copier-j

Specialisaties: 

 • Identiteitsontwikkeling in het onderwijs 
 • Vernieuwing en vitaliteit van geloofsgemeenschappen 
 • Geestelijke verzorging
 • Kwalitatief onderzoek: interviews en focusgroepen
dr. Joris Kregting

dr. Joris Kregting

/personen/kregting-j

Specialisaties

 • Kerkelijke ontwikkelingen op het gebied van geloofsgemeenschappen, inkomsten en gebouwen 
 • De ontwikkeling van religieuze waarden 
 • Evaluatie- en opinieonderzoek voor tal van organisaties met een religieuze of levensbeschouwelijke identiteit
 • Kwantitatief onderzoek: (web)enquêtes

Specialisaties

 • Geestelijke verzorging
 • Onderwijs
 • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek: (web)enquêtes en interviews

Samenwerkingen

Kerken en religieuze organisaties

 • Rooms-Katholieke Kerk
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Kleinere kerken zoals de Oud-Katholieke Kerk en het Apostolisch Genootschap
 • KNR en diverse religieuze orden en congregaties
 • Porticus
 • Christelijke goede doelen zoals Kerk in Actie, Leger des Heils en het Nederlands Bijbelgenootschap

Overheid

 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (waaronder Dienst Justitiële Inrichtingen) 
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Onderwijs en media

 • Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
 • Tilburg School of Catholic Theology
 • KRO-NCRV
 • EO
 • Trouw
 • Nederlands Dagblad
 • Reformatorisch Dagblad

Nieuws

Monitor Kerkbalans 2024

Parochies worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de nieuwe monitor!

Parochiestatistiek 2023-2024

Ieder jaar vraagt het Kaski de katholieke parochies hun aantallen katholieken, vrijwilligers, sacramenten en kerkgangers door te geven.

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2023

De laatste kerncijfers die het KASKI verzamelt over de Rooms-Katholieke Kerk.

Contactinformatie

Location

Erasmusgebouw

Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen
024-3653531
Postadres
Postbus 6656
6503GD NIJMEGEN